Blogi: Toimiva keittiö edistää ravintolatyöntekijöiden hyvinvointia


Julkaistu: 18.01.2021

Huolellisella tilasuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi keittiötyön turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Toimiva keittiö edistää ravintolatyöntekijöiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä, mikä heijastuu positiivisesti asiakkaiden ravintolakokemukseen.  

Keittiön tulee palvella kaikkia työvaiheita

Keittiössä tehtävät ruoanvalmistusprosessit tulisi voida tehdä sujuvasti ja turvallisesti. Käytännön keittiötyö erilaisine työvaiheineen tulee ottaa huomioon jo kalusteita ja niiden sijoittelua suunniteltaessa. Työpisteiltä tulee löytyä tarvittavat kalusteet, koneet, laitteet, välineet ja aineet. Järkevän sijoittelun tarkoituksena on minimoida työntekijöiden ottamat turhat askeleet, jotta työstä saataisiin mahdollisimman sujuvaa.

Riittävä määrä laskutilaa on keittiötyön tehokkuuteen olennaisesti vaikuttava asia. Toimiva jätteiden lajittelu sekä helposti puhdistettavat pinnat helpottavat järjestyksen ylläpitämistä. Kalusteiden muunneltavuudesta on hyötyä säilytystarpeiden muuttuessa. Esimerkiksi hyllytasojen tulisi olla siirreltävissä.

Tunnista keittiössä piilevät haitta- ja vaaratekijät

Ravintolassa työskentely on sekä fyysistä että erityistä tarkkuutta vaativaa. Ergonomiaan ja työturvallisuuteen tähtäävällä tilasuunnittelulla voidaan pienentää tapaturmariskiä ja ehkäistä rasitusvammojen syntymistä. Keittiössä työskentelevän tulisi välttää turhia kiertoliikkeitä sekä nostamisesta ja kumartumisesta aiheutuvaa kuormitusta. Oikeanlaisella työskentelykorkeudella voidaan vähentää mm. hartioiden jännittymistä. Työskentelypiste tulisikin säätää työntekijän mittoihin sopivaksi, esimerkiksi työskentelytasojen jalkoja säätämällä.

Ravintolahenkilökunnalla on usein kiire ja on tärkeää, että keittiötilat mahdollistavat turvallisen ja esteettömän kulkemisen. Sähköpistokkeita ei tule pitää kosteilla alustoilla. Kynnykset kannattaa poistaa, sillä ne haittaavat usein vaunujen ja rullakoiden siirtämistä. Raskaiden tavaroiden kantamista tulisi välttää. Näin ollen esimerkiksi astiakorien tulee sijaita pesukoneen läheisyydessä.

Keittiössä syntyy hajuja, epäpuhtauksia, kosteutta sekä lämpötilan kohoamista. Ilmanvaihdon tulee olla tilan ja sinne hankitun laitekannan mukainen. Hyvin toteutettu ilmanvaihto mahdollistaa terveelliset ja miellyttävät työskentelyolosuhteet keittiössä työskenteleville.

Pintamateriaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa sekä hygieniaan että turvallisuuteen. Keittiön pintojen tulee olla helposti pestäviä, ja niiden tulee kestää vahvojakin pesuaineita. Saumattomat seinäpäällyste- ja rosteripinnat ovat helposti puhdistettavia. Lattiassa tulee olla kunnolliset kaadot. Lattiapinnan tulisi olla myös karhea, jotta vältyttäisiin liukastumisilta.

Tehdään keittiöstäsi toimiva

Keittiön epäkäytännöllisyys aiheuttaa pitkällä aikavälillä monenlaisia ongelmia. Työn tehokkuus kärsii ja työhyvinvointi heikkenee. Keittiön ongelmat heijastuvat helposti myös ravintola-asiakkaan saamaan palveluun.

Toimiva tila luo pohjan sujuvalle keittiötyölle. Restaonella on vankka kokemus ravintolatilojen suunnittelusta. Otamme asiakkaamme alusta alkaen mukaan suunnitteluun, jotta keittiö palvelisi mahdollisimman hyvin siellä työskenteleviä. Teemme yhteistyötä IV-urakoitsijan ja terveysviranomaisen kanssa varmistaaksemme keittiön toimivuuden niin ilmanvaihdon kuin muidenkin hygieniavaatimusten kanssa.

 

Skyline Airport Hotellin ravintola Cloudberryn keittiömestari Kenneth Wikström fiilistelee Restaonen heille toteuttamaa keittiöuudistusta: ”Parasta avokeittiössä on asiakkaiden kohtaaminen sekä rento tekemisen meininki! Ammattikeittiön ei tarvitse olla oma erillinen yksikkönsä piilossa asiakkailta, vaan avoimesti yksi tärkeä osa koko ravintolan konseptia ja asiakaspalvelua.”

 

Ammattitaitoinen myyntitiimimme auttaa sinua mielellään kaikissa ravintolasuunnitteluun ja -rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä Restaoneen!