Blogi: Mitä tulisi ottaa huomioon ravintolaa perustettaessa?


Julkaistu: 16.10.2020

Onko suunnitelmissasi avata oma ravintola? Ravintolan sisustusta, tunnelmaa sekä ruoka- ja viinilistaa on jännittävää ideoida. Ravintolan perustamiseen liittyy paljon muutakin, kuten erilaisten lupa-asioiden hoitamista. Tarkoin mietityn toiminta-ajatuksen, liikeidean sekä huolellisesti tehdyn liiketoimintasuunnitelman avulla luot pohjaa menestyvälle ravintolaliiketoiminnalle. Toimitila-asioissa, tilasuunnittelussa sekä tilan muutostöissä on suositeltavaa kääntyä näitä asioita syvällisellä tasolla ymmärtävän suunnittelijan puoleen. Edessäsi on vielä monia työvaiheita, ennen kuin pääset avaamaan ravintolasi ovet ensimmäisille asiakkaillesi.

 

Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen toiminta-ajatus muodostaa pohjan liiketoiminnan suunnittelulle ja kertoo yrityksen toiminnan tarkoituksen. Ajatuksena on, että kaiken yrityksessä tapahtuvan toiminnan tulee olla määritetyn toiminta-ajatuksen mukaista. Jotta ravintolasi saisi tarvittavan myynnin ja asiakasvirran, tulisi sen sijainnin, toiminta-ajatuksen ja toteutuksen olla tarkoin mietittyjä. Seuraa ravintola-alan trendejä ja mieti, miten sinun ravintolasi voisi niihin vastata. Esimerkiksi Kespro on teettänyt ”Suomalaisten odotukset ravintoloille vuonna 2020” -tutkimuksen.

Liikeideaan suunnitteluun voit ryhtyä heti, kun olet muodostanut käsityksen liiketoimintaympäristöstä ja erilaisten ympäristötekijöiden vaikutuksista suunnitteilla olevaan yritystoimintaasi. Liikeidean tarkoituksena on kertoa, miten muodostamaasi toiminta-ajatusta käytännössä toteutetaan. Se tuo esille, millaisia tuotteita ja palveluja yrityksesi tarjoaa, mikä sen asiakaskunta on, minkälaista imagoa se tavoittelee sekä miten tuo haluttu yrityskuva saadaan aikaiseksi. Liikeidea kertoo myös yrityksesi kilpailuvaltit ja sen, miten yrityksesi käytännössä toimii.

Liiketoimintasuunnitelma on hyvä työkalu ravintolaa perustavalle, mutta sitä voi hyödyntää myös rahoittajien, liikekumppaneiden, vuokranantajien tai tavarantoimittajien kanssa neuvoteltaessa. Huolellisesti tehdyllä liiketoimintasuunnitelmalla on helpompi osoittaa, että ravintolalla on edellytykset menestyä. Liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään mm. tiedot yrityksen liikeideasta, tuotteista ja palveluista, osaamisesta, asiakkaista ja heidän tarpeistaan, toimialasta, kilpailutilanteesta, markkinoiden kehityksestä ja koosta, markkinoinnista, riskeistä sekä kannattavuuteen, rahoitukseen ja myyntiin liittyvät laskelmat.

 

Varmista riittävä rahoitus

Varmista, että sinulla on riittävä rahoitus ravintolatoiminnan käynnistämiseen. Tulee viemään jonkin aikaa, ennen kuin pystyt hoitamaan ravintolasi kulut tulorahoituksella. Rahoituksen pitää olla tasapainossa tehtävien investointien kanssa. Siinä tulee huomioida myös sesonkivaihtelut ja kulurakenteessa tulisi pyrkiä mahdollisimman suureen joustavuuteen.

Ravintolan toimitila hankitaan useimmiten vuokraamalla. Mieti toimitilaa etsiessäsi, kuinka pitkäksi aikaa olet valmis siihen sitoutumaan. Vuokrasopimuksen sopimuskauden tulisi olla sen verran pitkä, että pystyt kuolettamaan sen aikana ravintolan perustamisen aikana syntyneet kulut, kuten remonttikustannukset, kalustehankinnat ja markkinointikulut.

 

Toimitila ja siihen liittyvät muutosasiat

Varmista toimitilan soveltuvuus ravintolatoimintaan, ennen kuin allekirjoitat vuokrasopimuksen tai kauppakirjan. Talo- tai kiinteistöyhtiö voi esittää myös tilan käyttöön vaikuttavia vaatimuksia, kuten esimerkiksi aukioloaikoihin ja meluun liittyviä rajoituksia. Tällaiset rajoitukset on hyvä selvittää jo vuokrasopimusta tehtäessä.

Jos olet löytänyt kiinnostavan toimitilan, mutta sillä ei ole rakennusvalvonnan ravintolakäyttöön oikeuttavaa lupaa, tulee sinun hakea sille rakennusvalvonnan hyväksymä käyttötarkoituksen muutos. Käyttötarkoituksen muutoslupia tai rakennuslupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai kiinteistössä toimiva yritys kiinteistön omistajan antamalla luvalla ja valtakirjalla. Sijaintikunnan terveysviranomaisen tulee hyväksyä tila elintarvikehuoneistoksi.

Muutostöihin ryhtyvän kannattaa palkata kokenut pääsuunnittelija, jolloin kaikki oleellinen tulee huomioitua. Pintaremonttia suurempiin muutos- tai korjaustöihin tarvitaan useimmiten rakennuslupaa. Rakennusvalvontaviranomaiselta tulee varmistaa, voidaanko halutut muutostyöt toteuttaa. Rakentamista valvoo rakennusvalvontaviraston tekninen osasto ja se suorittaa myös lupaan vaadittavat katselmukset. Tila voidaan ottaa käyttöön loppukatselmuksen jälkeen.

Ulkoterasseille, aidoille ja mainoskylteille yms. tarvitaan useimmiten erillinen toimenpidelupa tai muita sijoituslupia.

Ravintolan keittiö

Huomioi myös nämä:

•Yli 2,8 %:n alkoholijuomien anniskelua varten tulee sinulla olla aluehallintoviraston myöntämä anniskelulupa.

•Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

•Yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin on laadittava pelastussuunnitelma. Ohjeita pelastussuunnitelman tekoon saat paikalliselta pelastuslaitokselta.

•Ympäristökeskukseen tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus neljä viikkoa ennen ravintolatoiminnan aloittamista. Ravintola tarkastetaan 1-3 kk kuluessa toiminnan aloittamisesta.

•Ravintolayrityksen tulee laatia omavalvontasuunnitelma, jonka kautta pystytään seuraamaan elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta sekä toimintaolosuhteiden asianmukaisuutta. Omavalvonta pitää sisällään kirjaukset saaduista tuloksista ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Kirjausten tulee olla elintarvikevalvontaviranomaisten käytettävissä heidän tehdessään valvontakäyntejä.

•Elintarvikeviranomaisten käynnit hoidetaan Oiva-järjestelmän mukaisesti. Käynnin ja tarkastuksen tuloksesta kirjoitetaan Oiva-raportti, joka julkaistaan verkossa. Tämän lisäksi raportti tulee olla esillä ravintolan sisäänkäynnin yhteydessä.

•Elintarvikehuoneistossa herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi sekä tartuntalain mukainen selvitys terveydentilasta. Hygieniapassin myöntää Ruokavirasto.

 

Ota Restaone avuksesi!

Ravintolan perustaminen voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta kokeneen suunnittelijan avulla kaikki tarvittava tulee hoidettua. Kokonaisvaltaista ravintolasuunnittelua ja ammattikeittiösuunnittelua tarjoava Restaone on tukenasi aina toimitilojen kartoittamisesta ravintolatilojen valmistumiseen asti.

Restaone hyödyntää 3D-mallinnustyökalua ravintoloita suunnitellessaan. 3D-mallinnuksessa huomioidaan sekä sinun toiveesi että viranomaisten asettamat vaatimukset. Muutostöissä pitää ottaa huomioon monia rakentamis-, turvallisuus-, elintarvike-, hygienia-, melu-, pelastus- ja työsuojelumääräyksiä. Yhteistyö eri alojen suunnittelijoiden sekä viranomaisten kanssa on luonteva osa Restaonen suunnitteluprosessia.

Huolellisesti tehdyt suunnitelmat auttavat rakennusvalvontaa myöntämään luvat sujuvasti sekä edistävät liiketilassasi tehtävien muutostöiden etenemistä. Ota yhteyttä Restaoneen!